Przestępstwa gospodarcze takie jak defraudacja, wyłudzenia i oszustwa. Nieuczciwa konkurencja, ujawnienie tajemnicy handlowej, wykrywanie podsłuchów. Sprawdzanie wiarygodności pracowników. Sprawdzanie informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym