Wywiad gospodarczy to oddzielna grupa szpiegostwa, jest to próba uzyskania dostępu do informacji tajnych przy użyciu odpowiednich środków. Informacje pozyskiwane szpiegostwa wywiadu, mający na celu pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw.
Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw, na zlecenie innych podmiotów gospodarczych w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. Termin „wywiad gospodarczy” jest często niesłusznie utożsamiany z pojęciem „szpiegostwo gospodarcze” lub kojarzony z tajnymi działaniami służb państwowych.
strategie walki konkurencyjnej
identyfikacja zagrożeń dla inwestycji
śledztwa gospodarcze
defraudacja, wyłudzenia i oszustwa
wykrywanie podsłuchów.
sprawdzanie wiarygodności pracowników oraz weryfikacja kontrahentów
sprawdzanie informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym
Zachęcamy do kontaktu z detektywami Mazowsze
INVESTIGATORS 536-777-307 576-777-307
investigatorsprywatnydetektyw@gmail.com lub detektywi.wawa@gmail.com
Zapraszamy E. M. M. R.