Nowe brzmienie pkt 2 w art. 15 wejdzie w życie z dn. 1.12.2020 r. (Dz. U. poz. 398 i 650 oraz z 2019 r. poz. 55 i 1214).

Rozdział 3
Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
Art. 15. Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3, jeżeli: 1) posiada licencję: a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną; [2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;]

<2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych;>

Jesteśmy na bieżąco Detektywi Warszawa INVESTIGATORS